Nishimura Kyōtarō Travel Mystery: Akugyaku no Kisetsu - Tōkyō~Nanki-Shirahama Renzoku Satsujinjiken (PlayStation Portable) - Everygamegoing.com