Tanteibu: The Detective Club - Tantei to Yūrei to Kaitō to (PlayStation Portable) - Everygamegoing.com