Tanteibu: The Detective Club - Shissō to Hangeki to Daidanen (Shokai Genteiban) (PlayStation Portable) - Everygamegoing.com