Shining Force III Scenario 3: Hyouheki No Jashinguu (Sega Saturn (JP Version)) - Everygamegoing.com