Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare (Sega Saturn (JP Version)) - Everygamegoing.com