Boku to, Bokura no Natsu | Machine Releases | Everygamegoing